HISTORIA


Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne

Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne obejmuje swym zasięgiem Gminę Choczewo położoną na terenie Pobrzeża Kaszubskiego, w północnej części Województwa Pomorskiego, w Powiecie Wejherowskim.

Nasza gmina zajmuje obszar 18 328 ha, w jej skład wchodzi 31 wsi. Liczba mieszkańców w gminie wynosi ok. 6 000 osób. Jest jedyną gminą w Powiecie Wejherowskim z bezpośrednim dostępem do morza /17 km linii brzegowej/, a jej niezaprzeczalne walory turystyczne, położenie oraz nieskażone środowisko stały się podstawą do powstania na bazie gospodarstw rolnych - gospodarstw agroturystycznych, oferujących nie tylko wypoczynek na łonie natury, ale również wyżywienie oparte na własnych produktach oraz miłą rodzinną atmosferę, "wczasy w siodle" oraz "zielone szkoły". Gospodarstwa agroturystyczne znajdują się w Sasinie, Słajszewie, Ciekocinie, Choczewie, Kierzkowie, Kopalinie, Lubiatowie, Zwartówku oraz Gościęcinie.

10 pażdziernika 2001r. w sali Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Zebranie CST w Choczewie odbyło się zebranie założycielskie Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego. Do współpracy zaproszone zostały osoby prowadzące usługi turystyczne na terenie naszej gminy. Na zebraniu był obecny ówczesny Wójt Gminy Pan Tadeusz Gniazdowski, który omówił główne cele strategii gminy, Najważniejsze kierunki rozwoju gminy to rozwój turystyki, rolnictwa i ekologii. Pani Małgorzata Szymańska - inspektor ds. promocji i rozwoju gminy, położyła nacisk na konieczność wypracowania produktu turystycznego, który miałby przyczynić się do wzrostu liczby turystów, jak również do podwyższenia jakości świadczonych usług w tym zakresie. Po burzliwej dyskusji stwierdzono, iż zostanie utworzone stowarzyszenie, które wspólnie z urzędem gminy wypracuje kierunki działania w zakresie promocji naszego terenu. Na spotkaniu obecnych było 27 osób, natomiast chęć utworzenia stowarzyszenia, poprzez złożenie deklaracji, wyraziły 22 osoby.
Zostały podjęte następujące uchwały:Pierwszy Folder CST
 1. Dot. wyboru komitetu założycielskiego
2. Dot. zatwierdzenia statutu
3. Dot. powołania Zarządu CST
4. Dot. powołania Komisji Rewizyjnej
5. Dot. wysokości wpisowego oraz składek członkowskich
W skład Komitetu Założycielskiego Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego, zadaniem którego było dokonanie rejestracji Stowarzyszenia w sądzie weszli:
1. Pani Halina Łuc
2. Pani Grażyna Bielecka
3. Pani Aleksandra Gawryszewska
4. Pani Genowefa Kramek
5. Pani Katarzyna Zacharewicz
Następnie dokonano wyboru zarządu stowarzyszenia w składzie:
1. Pani Aleksandra Gawryszewska - prezes zarządu
2. Pani Genowefa Kramek - wiceprezes zarządu
3. Pani Katarzyna Zacharewicz- skarbnik
4. Pani Halina Łuc - członek
5. Pani Grażyna Bielecka - członek
oraz komisji rewizyjnej w składzie:
1. Pani Mirosława Górczyńska - przewodnicząca 
2. Pan Tadeusz Pastusiak - wiceprzewodniczący
3. Pani Grażyna Jędruch - członek

Dnia 22 listopada 2002 roku Komitet Założycielski złożył dokumentację dotyczącą rejestracji w Sądzie Rejonowym w Gdańsku w XVI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Gdyni. Wpis do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej został dokonany przez Sąd w dniu 7 marca 2003 roku pod numerem 0000153840. MTT w Krakowie

Od tego dnia Stowarzyszenie rozpoczęło pełnoprawną działalność i obecnie obchodzimy właśnie 5 rocznicę. Należy dodać, iż opłata za wpisowe do sądu w kwocie 500 zł została pokryta przez Urząd Gminy.

Następnie otrzymaliśmy numer identyfikacji podatkowej NIP 588-207-37-64, oraz REGON 193000295.

Działalność naszego Stowarzyszenia rozpoczęła się od wydania folderów, pocztówek i wizytówek reklamujących poszczególne kwatery.

Targi Warszawa 2003W kwietniu 2003 roku po raz pierwszy wzięliśmy udział w Targach Turystycznych min. w VI Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej w Krakowie, Konkursie " PRO PUBLICO BONO" w Warszawie , w Targach Turystycznych poświęconych 10-leciu Gdańskiego Stowarzyszenia Agroturyzmu w Gdańsku. Stowarzyszenie promowało się na Festynie Wakacyjnym oraz Dożynkach Gminnych w Choczewie, jak również Dożynkach Powiatowych w Gniewinie.

We wrześniu 2003r. zorganizowaliśmy wycieczkę szkoleniową po Ziemi Słupskiej. Zwiedziliśmy skansen w Klukach oraz cztery Gospodarstwa Agroturystyczne w rejonie Smołdzina.

W 2003 roku przystąpiliśmy jako członek - założyciel do Stowarzyszenia Turystycznego "Ziemia Wejherowska".Wojewódzki Konkurs Kulinarny WODR Gdańsk

W roku 2004 zostaliśmy członkiem zwyczajnym Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne", wydaliśmy kolejny folder reklamujący nasze kwatery.

W kwietniu 2004 r. wzięliśmy udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Gdańsku oraz po raz pierwszy w IX Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2004 w Warszawie. W maju 2004r. członkinie naszego Stowarzyszenia wzięły udział w Konferencji Agroturystycznej oraz Konkursie Kulinarnym, zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Gdańsk - Lipce, gdzie zdobyły wiele nagród. Nasze członkinie wzięły również udział w konkursie na najlepszy produkt regionalny pn. "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" w Maleninie, Festyn letni gdzie zdobyły zaszczytne miejsca. Latem 2004 roku uczestniczyliśmy w Festynie Rekreacyjnym w Choczewie oraz Kopalinie, jak również zorganizowaliśmy duże stoisko podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Choczewie. Na zakończenie sezonu turystycznego zorganizowaliśmy piknik dla kwaterodawców na polu namiotowym "Capówka" u Państwa Barbara i Waleriana Bernaciak.


Pod koniec 2004 roku otrzymaliśmy z rąk Wójta Gminy Pana Jacka Michałowskiego wspaniały prezent, jakim jest LOGO Stowarzyszenia wraz z certyfikatem.

Rok 2005 rozpoczęliśmy od zabawy karnawałowej członków Stowarzyszenia w Gospodarstwie Agroturystycznym "Jędruś" u Państwa Grażyny i Jurka Jędruch w Słajszewie. Następnie na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym został wybrany nowy zarząd oraz komisja rewizyjna CST.
W skład zarządu weszli:
1. Pani Aleksandra Gawryszewska- prezes
2. Pani Genowefa Kramek - wiceprezes
3. Pani Katarzyna Zacharewicz - skarbnik
4. Pani Regina Bronk - członek
5. Pani Mirosława Górczyńska - członek
W skład komisji rewizyjnej weszli:
1. Pani Izabela Plotka- przewodnicząca
2. Pani Jolanta Malinowska - wiceprzewodnicząca
3. Pan Wojciech Wyszecki - sekretarz

Pierwszym wyjazdem promującym nasz region w marcu 2005 roku było uczestnictwo w Wojewódzkim Konkursie Prezentacja na Monciaku w Sopocie"Wielkanocne tradycje - palmy, pisanki, ciasta świąteczne" w Starym Polu. W kwietniu wzięliśmy udział w X Targach Turystyki i Wypoczynku "LATO 2005" w Warszawie oraz w organizowanym jednocześnie III Międzynarodowym Konkursie Kulinarnym Gospodarstw Agroturystycznych, gdzie Pani Katarzyna Zacharewicz zdobyła I miejsce za "Gęś po pomorsku ", a Pani Anna Szafoni II miejsce za sernik Rosa" i paszteciki. W kwietniu braliśmy udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Gdańsku, natomiast latem w festynach i dożynkach gminnych. W sierpniu czynnie włączyliśmy się do promocji naszej gminy, która miała swoją prezentację na "Monciaku" w Sopocie. Braliśmy także udział w wyjazdach na Targi Turystyczne do Krakowa i Poznania jako członkowie LOT " Ziemia Wejherowska". Ponadto wspólnie z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej "GG" zorganizowany został dwudniowy kurs na temat "HACCP w agroturystyce czyli zasady Dobrej Praktyki Produktu GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP i ich wdrażanie w agroturystyce", w którym wzięło udział 26 osób. W październiku odbyło się Walne Zebranie, na którym podjęto uchwałę o przystąpieniu naszego stowarzyszenia do Fundacji "Bursztynowy Pasaż".

Działalność Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego w roku 2006 i 2007 polegała między innymi na uczestnictwie w Targach Turystycznych II Międzynarodowy Konkurs Kulinarnyw Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, jak również w corocznych imprezach organizowanych na terenie naszej gminy. Dodać jednak należy, iż w maju 2006 roku braliśmy udział w Konferencji Agroturystycznej w Gdańsku połączonej wyjazdem do Malenina oraz w wielu konkursach kulinarnych m.in. w Lubaniu - "Nasze Kulinarne Dziedzictwo", na Międzynarodowych Targach Spożywczych "Delikatesy", w konferencji "Marka w Turystyce Wiejskiej" w Gdańsku , w V kulinariach Błękitna Kraina" w Lęborku, gdzie Panie zdobyły liczne nagrody i wyróżnienia. MTT LATO 2006 w Warszawie Stowarzyszenie nasze otrzymało od Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Jana Kozłowskiego podziękowanie za udział w organizacji stoiska Województwa Pomorskiego na targach "Polagra Farm 2006" w Poznaniu, natomiast Pani Katarzyna Zacharewicz otrzymała najwyższe wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo"- statuetkę PERŁY za Kaczkę po pomorsku, która została wręczona podczas Targów "Polagra Farm" w Poznaniu w kolejnym roku.

W czerwcu 2007 roku odbyła się 2 - dniowa wycieczka szkoleniowo - rekreacyjna po Mazurach, pod przewodnictwem Pani Genowefy Błahuszewskiej z PODR Gdańsk. Natomiast w lipcu stowarzyszenie promowało naszą gminę podczas imprezy Promocja CST na MOLO w Sopocie w 2006 r."Wakacje z Telewizją Gdańsk" na pikniku w Wejherowie oraz podczas programu "GPS z Radiem Gdańsk".

Podsumowując działalność Stowarzyszenia należy wspomnieć o corocznych spotkaniach opłatkowych, które organizowane były w różnych miejscach i tak: pierwsze odbyło się w 2002r. w Restauracji "Alex" w Choczewie, drugie u Państwa Bieszk w Sasinie, następne u Państwa Świątek w Kopalinie, kolejne czwarte w sali Zespołu Szkół w Choczewie, a w roku ubiegłym u Państwa Godula w Sasinie.
Spotkanie opłatkowe w 2002r.
Na koniec roku 2007 Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne liczyło 44 członków zwyczajnych i 1 członek honorowy. Jest to tendencja wzrostowa, co nas bardzo cieszy bowiem doceniana jest nasza praca i osiągnięcia .